?

Log in

No account? Create an account
Warrax's Fence [entries|archive|friends|userinfo]
Darkhon

[ website | Black Fire Pandemonium ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Очень важное дополнение для Огнелиса :) [Mar. 7th, 2020|07:48 pm]
Darkhon
[Tags|]

Случайно наткнулся.

Stop Russian Propaganda от Алекс Новодворскі
This extension blocks almost all Russian and pro-russian propaganda sites, that spread false information in the world.
Це розширення блокує майже всі російські пропагандистські сайти, що займаються поширенням неправдивої інформації в світі.
Заблоковано +100 000 сайтів Російської Пропаганди .RU, COM.RU, NET.RU, ORG.RU, PP.RU та сайти російсько-терористичної "новоросії".
Достатньо встановити і ви та ваші діти не зможуть бачити брехні, що несуть російські та проросійські пропагандисти в інтернеті.

Что характерно: версия 0.2.4, последнее обновление 3 года назад (22 апр. 2017 г.) -- и тут всё криво и не доделано у них :-)


Телеграмм-канал для своих, не скопипащенных, постов: t.me/warrax_news

linkReply