December 19th, 2009

Забили дракона в драколича

Предудущая сессия AD&D. Кстати, игроки, зафиксируйте себе:

Wisegrey 23750 За счёт спеллов много
Warrax     34250 За спеллы
Orc №73 31020 За хиты
Hammer  11300 В основном за участие и идеи
Vovan      11800 В основном за участие и идеи
Деньги от конюха Wisegrey и Warrax - 72500gp, Vovan и Hammer - 47800gp.

Collapse )